Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
Server Aplikasi 2
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
Aras 5, Wisma Persekutuan, Jalan Bayam,
15590 Kelantan,
Darul Naim
Sistem Rawatan Harian & Sokongan Klinikal
Sistem Ekenderaan